Veri koruması

1. Bir bakışta veri koruması Genel bilgiler

Aşağıdaki notlar, bu web sitesini ziyaret ettiğinizde kişisel verilerinize ne olduğuna dair basit bir genel bakış sunmaktadır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm verilerdir. Veri koruma konusuna ilişkin detaylı bilgi, bu metin altında listelenen veri koruma beyanımızda bulunabilir.

Bu web sitesinde veri toplama


Bu web sitesinde veri toplanmasından kim sorumludur?

Bu web sitesinde veri işleme, web sitesi operatörü tarafından gerçekleştirilir. İletişim bilgilerini bu veri koruma beyanının "Sorumlu kuruluş hakkında not" bölümünde bulabilirsiniz.

Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bir yandan, bize ilettiğinizde verileriniz toplanır. Bu z olabilir. B. bir iletişim formuna girdiğiniz veriler olmalıdır.

Diğer veriler, web sitesini ziyaret ettiğinizde BT sistemlerimiz tarafından otomatik olarak veya sizin izninizle toplanır. Bunlar öncelikle teknik verilerdir (ör. internet tarayıcısı, işletim sistemi veya sayfanın görüntülenme süresi). Bu veriler, bu web sitesine girer girmez otomatik olarak toplanır.

Verilerinizi ne için kullanıyoruz?

Verilerin bir kısmı, web sitesinin hatasız sunulmasını sağlamak için toplanır. Diğer veriler, kullanıcı davranışınızı analiz etmek için kullanılabilir.

Verilerinizle ilgili hangi haklara sahipsiniz?

Saklanan kişisel verilerinizin kaynağı, alıcısı ve amacı hakkında istediğiniz zaman ücretsiz olarak bilgi alma hakkına sahipsiniz. Ayrıca bu verilerin düzeltilmesini veya silinmesini talep etme hakkına da sahipsiniz. Veri işlemeye onay verdiyseniz, bu onayı gelecekte istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Ayrıca, belirli koşullar altında, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız da bulunmaktadır.

Yetkili denetim makamına şikayette bulunma hakkınız da vardır.
Veri koruma konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Analiz araçları ve üçüncü taraf araçları

Bu web sitesini ziyaret ettiğinizde gezinme davranışınız istatistiksel olarak değerlendirilebilir. Bu, esas olarak sözde analiz programları ile yapılır.

Bu analiz programlarına ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıdaki veri koruma beyanında bulunabilir.

2. Barındırma

Web sitemizin içeriğini aşağıdaki sağlayıcıda barındırıyoruz:

Shopify

Sağlayıcı, Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, İrlanda'dır (bundan böyle "Shopify" olarak anılacaktır).

Web siteleri oluşturmak ve barındırmak için Shopify aracı. Web sitemizi ziyaret ettiğinizde Shopify, IP adresinizi ve kullandığınız cihaz ve tarayıcı hakkındaki bilgileri toplar. Shopify ayrıca ziyaretçi sayılarını, ziyaretçi kaynaklarını ve müşteri davranışını analiz eder ve kullanıcı istatistikleri oluşturur. Web sitemizde bir satın alma işlemi gerçekleştirdiğinizde Shopify ayrıca adınızı, e-posta adresinizi, gönderim ve fatura adreslerinizi, ödeme bilgilerinizi ve satın alma işlemiyle ilgili diğer bilgileri (ör. telefon numarası, yapılan satış miktarı) vb. toplar. Shopify, analiz için çerezleri tarayıcınızda saklar.

Ayrıntılar, Shopify'ın veri koruma beyanında bulunabilir: https://www.shopify.de/legal/datenschutz .

Shopify, GDPR Madde 6 (1) (f) temelinde kullanılır. Web sitemizin mümkün olduğunca güvenilir bir şekilde görüntülenmesinde meşru bir menfaatimiz var. Karşılık gelen bir onay talep edildiyse, işleme münhasıran TTDSG anlamında DSGVO Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO ve § 25 Para B. cihaz parmak izi) esas alınarak gerçekleştirilir. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

3. Verilerin korunmasına ilişkin genel bilgiler ve zorunlu bilgiler

Bu sayfaların operatörleri, kişisel verilerinizin korunmasını çok ciddiye almaktadır. Kişisel verilerinizi gizli bir şekilde ve yasal veri koruma düzenlemelerine ve bu veri koruma beyanına uygun olarak ele alıyoruz.

Bu web sitesini kullanırsanız, çeşitli kişisel veriler toplanacaktır. Kişisel veriler, kişisel olarak tanımlanabileceğiniz verilerdir. Bu veri koruma beyanı, hangi verileri topladığımızı ve bunları ne için kullandığımızı açıklar. Ayrıca bunun nasıl ve ne amaçla gerçekleştiğini de açıklıyor.

İnternetteki veri aktarımının (örn. e-posta ile iletişim kurarken) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz . Verilerin üçüncü şahısların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

Sorumlu kuruluş hakkında not

Bu web sitesinde veri işlemeden sorumlu kurum:

Yeşim Akçay Akçay-ICM Hummelsteiner Weg 73 90459 Nürnberg

Telefon: 0049 1799750817 E-posta: akçay.icm@gmail.com

Sorumlu kuruluş, kişisel verilerin (örneğin isimler, e-posta adresleri vb.) işlenme amaçlarına ve araçlarına tek başına veya başkalarıyla birlikte karar veren gerçek veya tüzel kişidir.

depolama süresi

Bu veri koruma beyanında belirli bir saklama süresi belirtilmedikçe, kişisel verileriniz, veri işleme amacı ortadan kalkana kadar bizimle kalacaktır. Silme için meşru bir talepte bulunursanız veya veri işlemeye verdiğiniz izni iptal ederseniz, kişisel verilerinizi saklamak için yasal olarak izin verilen başka nedenlerimiz olmadığı sürece (ör. vergi veya ticaret hukuku saklama süreleri); ikinci durumda, bu nedenler ortadan kalktığında veriler silinecektir.

Bu web sitesinde veri işlemenin yasal dayanağı hakkında genel bilgiler

Verilerin işlenmesine izin verdiyseniz, GDPR Madde 9 Paragraf 1 Harf a uyarınca kişisel verilerinizi GDPR Madde 6 Paragraf 1 Harf a veya GDPR Madde 9 Paragraf 2 Harf a temelinde işleyeceğiz, eğer GDPR Madde 9 Paragraf 1 Harfi uyarınca özel veri kategorileri işleniyorsa. Kişisel verilerin üçüncü ülkelere aktarılmasına yönelik açık rıza durumunda, veri işleme de GDPR Madde 49 (1) (a)'ya dayanmaktadır. Çerezlerin saklanmasına veya uç cihazınızdaki bilgilere erişime izin verdiyseniz (örn. cihaz parmak izi yoluyla), veri işleme ayrıca Bölüm 25 (1) TTDSG'ye dayalıdır. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Verilerinizin sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekli olması halinde, verilerinizi GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işleriz. Ayrıca, GDPR Madde 6 (1) (c) uyarınca yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için gerekli olması halinde verilerinizi işleriz. Veri işleme, GDPR Madde 6 Paragraf 1 Lit f uyarınca meşru menfaatimiz temelinde de gerçekleştirilebilir. Bu veri koruma beyanının aşağıdaki paragrafları, her bir durumda ilgili yasal dayanaklar hakkında bilgi sağlar.

ABD ve diğer üçüncü ülkelere veri aktarımı hakkında not

Diğer şeylerin yanı sıra, veri koruma yasası kapsamında güvenli olmayan ABD veya diğer üçüncü ülkelerde bulunan şirketlerin araçlarını kullanıyoruz. Bu araçların aktif olması durumunda kişisel verileriniz bu üçüncü ülkelere aktarılabilir ve orada işlenebilir. Bu ülkelerde AB ile karşılaştırılabilecek hiçbir veri koruma seviyesinin garanti edilemeyeceğini belirtmek isteriz. Örneğin, ABD şirketleri, ilgili kişi olarak siz buna karşı yasal işlem başlatmadan, kişisel verileri güvenlik yetkililerine vermekle yükümlüdür. Bu nedenle, ABD makamlarının (örn. gizli servislerin) verilerinizi izleme amacıyla ABD sunucularında işlemesi, değerlendirmesi ve kalıcı olarak depolaması göz ardı edilemez . Bu işleme faaliyetleri üzerinde hiçbir etkimiz yoktur.

Veri işleme izninizin iptali

Birçok veri işleme işlemi yalnızca sizin açık rızanızla mümkündür. Halihazırda vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. İptal işlemine kadar gerçekleşen veri işlemenin yasallığı, iptal işleminden etkilenmez.

Özel durumlarda veri toplamaya ve doğrudan reklama itiraz etme hakkı (Madde 21 GDPR)

VERİLERİN İŞLENMESİ MADDEYE DAYALI İSE. 6 ABS. 1 LİT. E VEYA F GDPR, KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN ÖZEL DURUMUNUZDAN KAYNAKLANAN NEDENLERLE İTİRAZ HAKKINIZ VARDIR; BU HÜKÜMLERE DAYALI PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. BİR İŞLEMENİN ESAS OLDUĞU İLGİLİ YASAL DAYANAK, BU VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASINDA BULUNABİLİR. İTİRAZ ETTİKTEN SONRA, SİZİN ÇIKARLARINIZI, HAKLARINIZI VE ÖZGÜRLÜKLERİNİZİ ÜZERİNE GETİREN İŞLEME İÇİN KAPSAMLI KORUYUCU SEBEPLERİ İSPATLAMADIĞIMIZ YA DA HUKUKİ TALEPLER, ALIŞTIRMA VEYA SAVUNMA AMAÇLI OLAN İŞLEMELER İÇİN KAPSAMLI KORUYUCU SEBEPLERİ İSPATLAMADIĞIMIZ SÜRECE (MADDEYE GÖRE İTİRAZ) İLGİLİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLEMEYECEĞİZ. 21 (1) GDPR).

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN DOĞRUDAN REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİ DURUMUNDA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN BU TÜR REKLAM AMACIYLA İŞLENMESİNE İSTEDİĞİNİZ ZAMAN İTİRAZ HAKKI VARDIR; BU, BU TÜR DOĞRUDAN REKLAMCILIKLA İLGİLİ OLARAK PROFİL OLUŞTURMA İÇİN DE GEÇERLİDİR. İTİRAZ ETTİKTEN SONRA KİŞİSEL VERİLERİNİZ ARTIK DOĞRUDAN REKLAM AMAÇLI KULLANILMAZ (GDPR 21(2) MADDESİNE GÖRE İTİRAZ).

Yetkili denetim makamına itiraz hakkı

GDPR'nin ihlal edilmesi durumunda, etkilenenler, özellikle mutat meskenlerinin, iş yerlerinin veya iddia edilen ihlalin bulunduğu Üye Devlette bir denetim makamına şikayette bulunma hakkına sahiptir. Şikayette bulunma hakkı, diğer herhangi bir idari veya yargı yoluna halel getirmez.

Veri taşınabilirliği hakkı

Onayınız temelinde veya bir sözleşmenin yerine getirilmesinde otomatik olarak işlediğimiz verileri size veya üçüncü bir tarafa ortak, makine tarafından okunabilir bir biçimde teslim etme hakkına sahipsiniz. Verilerin doğrudan başka bir sorumluya aktarılmasını talep ederseniz, bu yalnızca teknik olarak mümkün olduğu ölçüde yapılacaktır.

Bilgilendirme, düzeltme ve silme

Geçerli yasal hükümler çerçevesinde, saklanan kişisel verileriniz, kaynağı ve alıcısı ve veri işlemenin amacı hakkında ücretsiz bilgi alma ve gerekirse bu verileri istediğiniz zaman düzeltme veya silme hakkına sahipsiniz. . Kişisel veriler konusunda başka sorularınız varsa, istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İşlemenin kısıtlanması hakkı

Kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz. Bunun için dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz. İşlemeyi kısıtlama hakkı aşağıdaki durumlarda mevcuttur:

Tarafımızdan saklanan kişisel verilerinizin doğruluğuna itiraz ederseniz, genellikle bunu kontrol etmek için zamana ihtiyacımız vardır. İnceleme süresi boyunca kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.
Kişisel verilerinizin işlenmesi hukuka aykırı olarak gerçekleşmiş/işleniyorsa, verilerin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerinize artık ihtiyacımız yoksa, ancak yasal taleplerde bulunmak, savunmak veya ileri sürmek için ihtiyacınız varsa, kişisel verilerinizin silinmesi yerine işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkınız vardır.
GDPR Madde 21 (1) uyarınca bir itirazda bulunduysanız, çıkarlarınız ve bizim çıkarlarımız tartılmalıdır. Kimin menfaatinin üstün olduğu henüz belirlenmediği sürece, kişisel verilerinizin işlenmesinin kısıtlanmasını talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verilerinizin işlenmesini kısıtladıysanız, bu veriler - saklanması dışında - yalnızca sizin izninizle veya yasal hak taleplerini ileri sürmek, kullanmak veya savunmak veya başka bir gerçek veya tüzel kişinin haklarını korumak veya aşağıdaki nedenlerle kullanılabilir: Avrupa Birliği'nin veya bir Üye Devletin önemli kamu çıkarlarının işlenmesi.

SSL veya TLS şifrelemesi

Güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya sorular gibi gizli içeriğin iletimini korumak için bu site SSL veya TLS şifrelemesi kullanır. Şifreli bir bağlantıyı, tarayıcının adres satırının "http://"den "https://"ye değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit simgesinden anlayabilirsiniz.

SSL veya TLS şifrelemesi aktifse, bize ilettiğiniz veriler üçüncü şahıslar tarafından okunamaz.

Promosyon E-postalarına İtiraz

Künye yükümlülüğünün bir parçası olarak yayınlanan iletişim bilgilerinin istenmeyen reklam ve bilgi materyallerinin gönderilmesi için kullanılmasına burada itiraz ediyoruz. Spam e-postalar gibi istenmeyen reklamların gönderilmesi durumunda site operatörleri yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

4. Bu web sitesi iletişim formunda veri toplama

Bize iletişim formu aracılığıyla sorularınızı gönderirseniz, orada sağladığınız iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, soruşturma formundaki bilgileriniz, talebi işlemek amacıyla ve takip eden sorular olması durumunda tarafımızca saklanacaktır. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse, bu veriler GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Para. 1 Litre a GDPR) dayalıdır. bu sorgulanırsa; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir .

İletişim formuna girdiğiniz veriler, siz bizden bunları silmemizi isteyene, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

E-posta, telefon veya faks yoluyla sorgulama

Bizimle e-posta, telefon veya faks yoluyla iletişime geçerseniz, ortaya çıkan tüm kişisel veriler (isim, soru) dahil olmak üzere sorgunuz, talebinizi işlemek amacıyla tarafımızca saklanacak ve işlenecektir. Bu verileri izniniz olmadan aktarmayız.

Talebiniz bir sözleşmenin yerine getirilmesiyle ilgiliyse veya sözleşme öncesi önlemlerin alınması için gerekliyse, bu veriler GDPR Madde 6 (1) (b) temelinde işlenir. Diğer tüm durumlarda, işleme, bize yöneltilen sorguların etkili bir şekilde işlenmesine ilişkin meşru menfaatimize (GDPR Madde 6 Paragraf 1 Lit. f) veya sizin izninize (Madde 6 Para. 1 Litre a GDPR) dayalıdır. bu sorgulanırsa; onay herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

İletişim istekleri aracılığıyla bize gönderdiğiniz veriler, siz silme talebinde bulunana, depolama izninizi iptal edene veya veri depolama amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebiniz işlendikten sonra) bizde kalacaktır. Zorunlu yasal hükümler - özellikle yasal saklama süreleri - etkilenmeden kalır.

5. Sosyal Medya Instagram

Instagram hizmetinin işlevleri bu web sitesine entegre edilmiştir. Bu işlevler Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland tarafından sunulmaktadır.

Sosyal medya unsuru aktifse, uç cihazınız ile Instagram sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulacaktır. Böylece Instagram, bu web sitesini ziyaretiniz hakkında bilgi alır.

Instagram hesabınıza giriş yaptıysanız, bu web sitesinin içeriğini Instagram düğmesine tıklayarak Instagram profilinize bağlayabilirsiniz. Bu, Instagram'ın bu web sitesini ziyaretinizi kullanıcı hesabınızla ilişkilendirmesine olanak tanır. Sayfaların sağlayıcısı olarak, iletilen verilerin içeriği veya Instagram tarafından nasıl kullanıldığı hakkında hiçbir bilgimiz olmadığını belirtmek isteriz.

Onay alındığı sürece, yukarıda belirtilen hizmet, GDPR Madde 6 (1) (a) ve TTDSG Bölüm 25 temelinde kullanılır. Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onay alınmadıysa, hizmetin kullanımı, sosyal medyada mümkün olan en geniş görünürlükteki meşru menfaatimize dayanmaktadır.

Burada açıklanan araç yardımıyla web sitemizde kişisel veriler toplanıp Facebook veya Instagram'a iletildiği sürece, biz ve Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland bu verilerden müştereken sorumluyuz. işleme ( Madde 26 GDPR). Ortak sorumluluk, verilerin toplanması ve Facebook veya Instagram'a iletilmesi ile sınırlıdır. Yönlendirmeden sonra Facebook veya Instagram tarafından yapılan işlemler, ortak sorumluluğun bir parçası değildir. Müşterek yükümlülüklerimiz bir müşterek işleme anlaşmasında belirtilmiştir. Sözleşmenin metni şu adreste bulunabilir: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum . Bu sözleşmeye göre, Facebook veya Instagram aracını kullanırken veri koruma bilgilerini yayınlamaktan ve aracı web sitemizde veri koruma yasasına uygun olarak güvenli bir şekilde uygulamaktan sorumluyuz. Facebook ve Instagram ürünlerinin veri güvenliğinden Facebook sorumludur. Facebook veya Instagram'da işlenen verilerle ilgili haklarınızı (örn. bilgi talepleri) doğrudan Facebook'ta ileri sürebilirsiniz. Veri sahiplerinin haklarını bizde ileri sürerseniz, bunları Facebook'a iletmekle yükümlüyüz.

ABD'ye veri aktarımı, AB Komisyonu'nun standart sözleşme maddelerine dayanmaktadır. Ayrıntılar burada bulunabilir:
https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum , https://help.instagram.com/519522125107875 ve https://de-de.facebook.com/help/566994660333381 .

Daha fazla bilgi için Instagram'ın gizlilik politikasına bakın: https://instagram.com/about/legal/privacy/ .

6. Bülten Bülten verileri

Web sitesinde sunulan haber bültenini almak istiyorsanız, sizden bir e-posta adresine ve verilen e-posta adresinin sahibi olduğunuzu ve bülteni almayı kabul ettiğinizi doğrulamamıza olanak tanıyan bilgilere ihtiyacımız var. haber bülteni Daha fazla veri toplanmaz veya yalnızca gönüllü olarak toplanır. Bu verileri yalnızca talep edilen bilgileri göndermek için kullanırız ve üçüncü taraflara aktarmayız.

Haber bülteni kayıt formuna girilen verilerin işlenmesi, münhasıran sizin onayınız temelinde gerçekleşir (Madde 6 Paragraf 1 litre a DSGVO). Verilerin saklanmasına, e-posta adresine ve bunların haber bülteninin gönderilmesi için kullanılmasına ilişkin onayınızı istediğiniz zaman, örneğin haber bültenindeki "aboneliği iptal et" bağlantısı aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Halihazırda gerçekleştirilmiş olan veri işleme işlemlerinin yasallığı iptalden etkilenmez.

Haber bültenine abone olmak amacıyla bizde sakladığınız veriler, haber bülteni aboneliğinizi iptal edene kadar tarafımızca veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından saklanacak ve haber bülteni aboneliğinizi iptal ettikten sonra veya artık hizmet vermedikten sonra haber bülteni dağıtım listesinden silinecektir. herhangi bir amaç GDPR Madde 6 Fıkra 1 Lit.

Tarafımızdan başka amaçlarla saklanan veriler etkilenmeden kalır.

Haber bülteni dağıtım listesinden çıkarıldıktan sonra, e-posta adresiniz, gelecekteki postaları önlemek için gerekliyse, bizim tarafımızdan veya haber bülteni hizmet sağlayıcısı tarafından bir kara listede saklanabilir. Kara listeden alınan veriler sadece bu amaçla kullanılır ve başka verilerle birleştirilmez. Bu, haber bültenleri gönderirken yasal gerekliliklere uyma konusunda hem sizin hem de bizim çıkarımıza hizmet eder (GDPR Madde 6 Fıkra 1 lit. f anlamında meşru menfaat). Kara listedeki depolama zamanla sınırlı değildir. Çıkarlarınız bizim meşru çıkarlarımızdan daha ağır basıyorsa, depolamaya itiraz edebilirsiniz.

İletişim formu